SPITALUL DE RECUPERARE BRADET

ANUNȚ !
În atenția: pacienți, salariați ai unității sanitare, terțe persoane;

Prin prezenta, vă informăm, la nivelul instituției spitalicești, sunt în derulare o serie de lucrări de construcții: privind conformarea imobilului la cerința esențială ″ Securitate la incendiu ″; construire sală de vestiare și circuit separat transport lenjerie.
Lucrările mai sus menționate vor fi executate pe întreaga perioadă a anului în curs astfel încât ne cerem scuze pentru situația creată.
Pe această cale vă asigurăm ca se vor depune toate eforturile necesare, atât de către unitate cât și de către echipele de muncitori implicate în execuție, în vederea diminuării zgomotului cât și pentru păstrarea curățeniei.
Facem precizarea ca pe toată durata desfășurării lucrărilor nu se va afecta activitatea și funcționalitatea spitalului!

Spitalul de recuperare Bradet

Prezentare

 

 Spitalul de Recuperare Brădet este situat în sat Brădetu, comuna Brăduleț, județul Argeș. Spitalul este amplasat intr-o regiune cu tradiţie balneară, apele sulfuroase - descoperite de fotograful Ioan Nicolescu în anul 1888 - au stat la baza înfiinţării staţiunii Brădet. Stațiunea a avut o perioadă de maximă dezvoltare până la declanşarea celui de-al doilea război mondial când a intrat in declin.  Revigorarea staţiunii Brădet a început în anul 1975 când s-a inaugurat actualul spital, cladire monobloc cu 8 etaje și o capacitate de 200 de paturi.

         În ultimii ani complexitatea tratamentului a crescut foarte mult datorită accentului pus pe recuperare. Diversificarea formelor de fizioterapie și mai ales de kinetoterapie la nivelul spitalului oferă pacienților posibilități multiple de tratament, prin abordarea unei patologii complexe.

             În ultima perioadă de timp Spitalul de Recuperare Brădet a trecut printr-un amplu proces de reabilitare,ceeace face ca în momentul actual, din punct de vedere al amenajării spațiului și dotărilor, foarte puține zone  să necesite intervenții.

             Spitalul oferă și asigură asistență profilactică, curativă și de recuperare medicală prin ambulatoriu integrat și prin spitalizare continuă.

             Spitalul de Recuperare Brădet este încadrat  in categoria V de competență oferind  servicii medicale pentru îngrijirea bolnavilor cronici într-o singură specialitate, respectiv recuperare medicală. 

             Din punct de vedere administrativ, spitalul se află în subordinea Consiliului Județean Argeș și are relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Argeș și Direcția de Sănătate Publică Argeș.

              Conform Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, nr. 451 din 02/08/2016, Spitalul de Recuperare cu Ambulatoriul de Specialitate Integrat Brădet se încaderază în categoria “Nivel acreditat”.