SPITALUL DE RECUPERARE BRADET

ANUNȚ !
În atenția: pacienți, salariați ai unității sanitare, terțe persoane;

Prin prezenta, vă informăm, la nivelul instituției spitalicești, sunt în derulare o serie de lucrări de construcții: privind conformarea imobilului la cerința esențială ″ Securitate la incendiu ″; construire sală de vestiare și circuit separat transport lenjerie.
Lucrările mai sus menționate vor fi executate pe întreaga perioadă a anului în curs astfel încât ne cerem scuze pentru situația creată.
Pe această cale vă asigurăm ca se vor depune toate eforturile necesare, atât de către unitate cât și de către echipele de muncitori implicate în execuție, în vederea diminuării zgomotului cât și pentru păstrarea curățeniei.
Facem precizarea ca pe toată durata desfășurării lucrărilor nu se va afecta activitatea și funcționalitatea spitalului!

Spitalul de recuperare Bradet

MISIUNE , VIZIUNE , VALORI

 

MISIUNE

   Misiunea Spitalului de Recuperare Brădet este:

   - alinarea suferinței și redarea capacității funcționale pacienților cu afecțiuni locomotorii, posttraumatice, postoperatorii și neurologice din întreaga țară;
   - perfecţionarea şi diversificarea continuă a serviciilor de sănătate prin asigurarea unui personal medico-sanitar competent, a unei baze tehnico-materiale moderne şi standardizate, metode de tratament şi medicale corespunzătoare şi condiţii hoteliere de calitate.

 

VIZIUNE

   Viziunea Spitalului de Recuperare Brădet este ca acesta să ofere cele mai bune și complexe servicii medicale de recuperare din zona de sud a țării. Deasemenea spitalul îşi propune să crească calitatea serviciilor sale medicale la nivelul aşteptărilor populaţiei, în concordanță cu standardele europene în domeniul asistenței medicale de recuperare.

 

VALORI

   Valorile in care credem sunt: integritatea, transparența decizională, profesionalismul, spiritul de echipă, autodepășirea, corectitudinea, îmbunătățirea calității vieții.