SPITALUL DE RECUPERARE BRADET

ANUNȚ !
În atenția: pacienți, salariați ai unității sanitare, terțe persoane;

Prin prezenta, vă informăm, la nivelul instituției spitalicești, sunt în derulare o serie de lucrări de construcții: privind conformarea imobilului la cerința esențială ″ Securitate la incendiu ″; construire sală de vestiare și circuit separat transport lenjerie.
Lucrările mai sus menționate vor fi executate pe întreaga perioadă a anului în curs astfel încât ne cerem scuze pentru situația creată.
Pe această cale vă asigurăm ca se vor depune toate eforturile necesare, atât de către unitate cât și de către echipele de muncitori implicate în execuție, în vederea diminuării zgomotului cât și pentru păstrarea curățeniei.
Facem precizarea ca pe toată durata desfășurării lucrărilor nu se va afecta activitatea și funcționalitatea spitalului!

Spitalul de recuperare Bradet

LISTA PROTOCOALE - PARTENERIATE

        

ENTITATEA

DOMENIU

O.A.M.M.R. ARGEȘ

Reprezintă interesele profesionale ale asistenţilor medicali/programe de formare profesională  

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ȘI PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREȘTI

Participare la programele de formare și perfecționare profesională 

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR PITEȘTI

Interpret limbaj mimico-gestual 

CULTUL CREȘTIN PENTICOSTAL - PITEȘTI

Asistență spirituală 

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ ARGEȘ; SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEȘ; SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

Prestări servicii medicale /Transport pacient critic  

SINDICATUL SANITAS ARGEȘ

Apărarea, promovarea, garantarea drepturilor și intereselor profesionale 

ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG –PITEȘTI

Practică elevi 

ȘCOALA POSTLICEALĂ CAROL DAVILA PITEȘTI

Practică elevi 

FUNDAȚIA CORBII DE PIATRĂ

Îngrijiri la domiciliu 

PAROHIA BRĂDET

Servicii religioase/asistență spirituală 

PRIMĂRIA BRĂDULEȚ

Implicații sociale 

DGASPC ARGEȘ

Implicații sociale 

STOENESCU ROXANA MARIANA

Traducător franceză 

BÎRZU (CHIREȚU) ISABELA

Traducător engleză 

SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEȘ

Servicii medicale - specialiatea psihiatrie  

SPITALUL ORĂȘENESC MIOVENI

Servicii medicale – testare personal angajat RT-PCR Covid-19 

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE DOBRESCU TANȚA

Consiliere psihologică pentru personalul angajat