SPITALUL DE RECUPERARE BRADET

ANUNȚ !
În atenția: pacienți, salariați ai unității sanitare, terțe persoane;

Prin prezenta, vă informăm, la nivelul instituției spitalicești, sunt în derulare o serie de lucrări de construcții: privind conformarea imobilului la cerința esențială ″ Securitate la incendiu ″; construire sală de vestiare și circuit separat transport lenjerie.
Lucrările mai sus menționate vor fi executate pe întreaga perioadă a anului în curs astfel încât ne cerem scuze pentru situația creată.
Pe această cale vă asigurăm ca se vor depune toate eforturile necesare, atât de către unitate cât și de către echipele de muncitori implicate în execuție, în vederea diminuării zgomotului cât și pentru păstrarea curățeniei.
Facem precizarea ca pe toată durata desfășurării lucrărilor nu se va afecta activitatea și funcționalitatea spitalului!

Spitalul de recuperare Bradet

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

         

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 30 SEPTEMBRIE 2022
TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 31 MARTIE 2022
Transparenta veniturilor salariale 30 septembrie 2021
TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 31 MARTIE 2021
TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 30 SEPTEMBRIE 2020
TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 31 MARTIE 2020
TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 30 SEPTEMBRIE 2019
TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 31 MARTIE 2019
TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 30 SEPTEMBRIE 2018
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2020
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2019
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2018
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2017
Extras din HG nr 161 din 2016
Metodologie proprie privind rambursarea cheltuielilor pacientilor cu medicamente, materiale sanitare si investigatii paraclinice efectuate pe perioada internarii
Solicitare informatii conform Legea 544/2001.
Buletinul informativ - Legea nr. 544/2001
Buget din toate sursele de venituri
Bilanturi contabile
Achizitii publice
Declaratii de avere si de interese
Formulare tip
Costul serviciilor de copiere pentru eliberarea documentelor solicitate in baza Legii 544/2001
Transparenta veniturilor salariale conform art.33 din legea 153/2017 in cadrul Spitalului de Recuperare Bradet