SPITALUL DE RECUPERARE BRADET

ANUNȚ !
În atenția: pacienți, salariați ai unității sanitare, terțe persoane;

Prin prezenta, vă informăm, la nivelul instituției spitalicești, sunt în derulare o serie de lucrări de construcții: privind conformarea imobilului la cerința esențială ″ Securitate la incendiu ″; construire sală de vestiare și circuit separat transport lenjerie.
Lucrările mai sus menționate vor fi executate pe întreaga perioadă a anului în curs astfel încât ne cerem scuze pentru situația creată.
Pe această cale vă asigurăm ca se vor depune toate eforturile necesare, atât de către unitate cât și de către echipele de muncitori implicate în execuție, în vederea diminuării zgomotului cât și pentru păstrarea curățeniei.
Facem precizarea ca pe toată durata desfășurării lucrărilor nu se va afecta activitatea și funcționalitatea spitalului!

Spitalul de recuperare Bradet

DATE STATISTICE - ANUL 2015

 

NR. PATURI DIN CARE:

200

SECȚIA RECUPERARE MEDICALĂ I

70

SECȚIA RECUPERARE MEDICALĂ II

65

SECȚIA RECUPERARE MEDICALĂ III

65

NR. PACIENȚI TRATAȚI

4 579

NR. PACIENȚI EXTERNAȚI DIN CARE:

4 579

SECȚIA RECUPERARE MEDICALĂ I

1 631

SECȚIA RECUPERARE MEDICALĂ II

1 367

SECȚIA RECUPERARE MEDICALĂ III

1 581

NR. ZILE DE SPITALIZARE DIN CARE:

53 322

SECȚIA RECUPERARE MEDICALĂ I

19 140

SECȚIA RECUPERARE MEDICALĂ II

15 866

SECȚIA RECUPERARE MEDICALĂ III

18 316

COST MEDIU / ZI SPITALIZARE(LEI)

116,07

COST MEDIU /PAT(LEI)

30,947

COST MEDIU /PACIENT(LEI)

1 352

CONSUM MEDICAMENTE (LEI)

102 560,56

COST MEDIU MEDICAMENTE /PAT(LEI)

512,80

COST MEDIU MEDICAMENTE /PACIENT(LEI)

22,40

CHELTUIELI MEDICAMENTE/ZI SPITALIZARE(LEI)

1,92

NR. CONSULTAȚII ÎN AMBULATORIU

62

NR. EXAMENE PARACLINICE

-