SPITALUL DE RECUPERARE BRADET

ANUNȚ !
În atenția: pacienți, salariați ai unității sanitare, terțe persoane;

Prin prezenta, vă informăm, la nivelul instituției spitalicești, sunt în derulare o serie de lucrări de construcții: privind conformarea imobilului la cerința esențială ″ Securitate la incendiu ″; construire sală de vestiare și circuit separat transport lenjerie.
Lucrările mai sus menționate vor fi executate pe întreaga perioadă a anului în curs astfel încât ne cerem scuze pentru situația creată.
Pe această cale vă asigurăm ca se vor depune toate eforturile necesare, atât de către unitate cât și de către echipele de muncitori implicate în execuție, în vederea diminuării zgomotului cât și pentru păstrarea curățeniei.
Facem precizarea ca pe toată durata desfășurării lucrărilor nu se va afecta activitatea și funcționalitatea spitalului!

Spitalul de recuperare Bradet

CONDUCERE

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 

Membri titulari

Ing. Stoicea Alin - reprezentant Președinte Consiliul Județean Argeș;

Ec. Mincă Ana Maria - reprezentant Consiliul Județean Argeș;

Ch. Lazăr Cristina Gabriela - reprezentant Consiliul Județean Argeș;

Dr. Bucur Mioara - reprezentant Direcția de Sănătate Publică Argeș;

Jr. Tucă Ion - reprezentant Direcția de Sănătate Publică Argeș;


Reprezentanți cu statut de invitați

Dr. Drocaș Vasile - reprezentant Colegiul Medicilor Argeș;

As. Dumitrașcu Ioan - reprezentant OAMGMAMR Argeș;

As. Tătăran Claudiu - reprezentant Federația SANITAS Argeș;


Membri supleanți

Ec. Bușcu George Paul - reprezentant Consiliul Județean Argeș;

Ene Amalia Eugenia Elena - reprezentant Consiliul Județean Argeș;

Ec. Vătășescu Kati - reprezentant Direcția de Sănătate Publică Argeș;

Ec. Guță Carmen - reprezentant Direcția de Sănătate Publică Argeș;

Dr. Iatagan Iuliu - reprezentant Colegiul Medicilor Arges;

 

COMITETUL DIRECTOR

 MANAGER 
EC. VOICU CONSTANTIN
Tel : 0248 267 755
Fax: 0248 267 787
E-mail: manager@spitalbradet.ro
Program Audiente : in zilele de miercuri interval orar : 11:00 - 12:00

 

 DIRECTOR MEDICAL
DR. SOLOMON IONEL
Tel : 0248 267 755
Fax: 0248 267 787
E-mail: dirmed@spitalbradet.ro

  

 DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 
EC. ILINCA ADRIAN           
Tel : 0248 267 755
Fax: 0248 267 787
E-mail: dirfin@spitalbradet.ro